Torsdagen 23: e november kl. 19:00 i Folkets Hus, lokalen ”Lillan”, är det som gäller.

Anmälan via talongen på kallelsen.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen för BRF Klockarskogen 4