Klockarskogen 4 är en bostadsrättsförening med totalt 26 bostadsfastigheter. Tre av dessa är flerfamiljsbostäder varav två med fyra lägenheter i vardera samt ett parhus. Resterande lägenheter är i fristående hus. Totalt 33 lägenheter i varierande storlek.

Fastigheterna är byggda under åren 1990-1992.

Alla lägenheter har ett vattenburet golvvärmesystem, vilket värms upp genom värmeåtervinning av lägenhetens frånluft via ett frånluftsventilationssystem och en frånluftsvärmepump. Detta system bidrar även till att lägenheterna blir kontinuerligt ventilerade för en bättre luftkvalité och hälsosammare miljö.

Månadsavgiften till föreningen är s.k. kallhyra, vilket innebär att bostadsrättsinnehavaren själv svarar för kostnader för el, värme, VA och sophämtning. Dessa kostnader ingår alltså inte i månadsavgiften.

Samtliga lägenheter är anslutna med fiber från Telia och i månadsavgiften ingår TV-kanalpaketet Lagom.