Du kan ladda ner föreningens stadgar här.

OBS! Du behöver ha en PDF-läsare installerad på din dator för att kunna öppna och läsa dokumentet.